Urb_024 | Ionian Bank | Aghiou Spyridonos Square (Iroon Kypriakou Agonos Square) , Corfu, 49100/ 32 Nikiforou Theotoki str., Corfu, 49100